20/05/2020

30/07/2020

Labas rytas, Ryto puslapiai,

kaip simboliška sugrįžti ir pasitikti Jaunatį :) Kurį laiką buvau išėjusi - į kitą erdvę, kur vyksta augimas, pažinimas ir transformacija. Tiesą sakant, visada tai vyksta - augam, pažįstam, transformuojamės, o kartais turime galimybę ištirpti Meistro lauke.

Šis mėnėsis man yra ypatingas. Nesikartosiu, kodėl taip myliu būti Judith Delozier lauke, kurios mokymuose jau dvi savaites dalyvauju. Daugybė minčių suvoktų ir dar nepažintų, kurias padėjau savo dėmesio srauto stalčiukuose - žinau, prie jų dar sugrįšiu.

Esame Kūrėjas kiekvieną akimirką (net negaliu parašyti Kūrėjai, t.y. daugiskatos, nes šiame kontekste suvokiu mus kaip Vienį) . Ir tam nereikia laukti įkvėpimo, ieškoti pašaukimo, tapyti, rašyti, konstruoti ar užsiimti dar kokia nors veikla. Kiekvieną akimirką mes jau kuriame - konceptus, idėjas, suvokimus, taip vadinamą "realybę".

Juk visa tai, ką mes žinome, tėra tik aprašymas, konstruktas, sukurtas tokių pat žmonių, kaip Tu ir aš. Religijos, mokslų teorijos, pasaulio tvarka, ekonomika, Visatos dėsniai, o taip pat, koks esi Tu ar aš. Geras žmogus, teisingas, sumanus, puiki mama, užsispyręs, piktas, blogas, tyras, rūstus, sėkmingas, laimingas... Nesvarbu, kaip save vadini ir kokią etiketę lipdai savo identitetui - tai tavo kūryba, konstruktas, aprašymas. Visada gali rinktis ir kurti kažką kitą.

Prasmės netenka jokie Tiesos ieškojimai ar jos gynimas, net gi saves pažinimas. Kaip mes save pažįstam? Per žodžius, kurius bandom atrasti, kad galėtume apibūdinti tai, ką patiriam. Bet žodžius juk patys sukūrėm. Žodžiai - tai įrankiai, padedantys mums kurti ir aprašyti savo Būties pažinimą.

Žinot, aš manau, kad mes pernelyg sureikšminam IEŠKOJIMĄ. Ieškom savęs, bandom atskleisti savo potencialą. O iš tikro svarbiau yra žydėjimas, švytėjimas, spindėjimas, tėkėjimas. To užtenka. Pavyzdžių toli ieškoti nereikia - pažiūrėkite į gėles, medžius, krūmus, kurie augina pumpurus, sprogsta ir žydi. Pažiūrėkite į upes, ežerus ir vandenynus - jie teka, tyvuliuoja, mainosi. Pakelkite akis į žvaigždes - jos spindi. Pažvelkite į mažus vaikus - jie yra ir savo buvimu skleidžiasi, žydi, spindi.

Savęs paieškos? Potencialo atskleidimas? Savęs pažinimas? Visa tai sukurta. Galime rinktis tuo tikėti. Tai yra vienas iš gausos jau pramintų kelių šioje begalinio potencialo pievoj. O galime tiesiog atminti, jog esame čia tam, kad žydėtume.

Žydėti kiekvieną amžinosios dabarties akimirką.

Nori pasidalinti savo mintimis?
Parašyk man! sonata.ce@gmail.com 

© 2020  Sonata Aaltonen. All rights reserved.
Powered by Webnode
Create your website for free!